Javna rasprava na PRŠI Konzorcija Gorskog kotara


Grad Delnice

Grad Delnice

Grad Vrbovsko

Grad Čabar

Općina Fužine

Općina Mrkopalj

Općina Ravna Gora

Općina Skrad

Općina Brod Moravice

Općina Lokve

Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na područjima gradova Delnice, Vrbovsko, Čabar te općinama Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad, Brod Moravice

Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za gradove Delnice, Vrbovsko, Čabar i općine Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad, Brod Moravice.

Grad Delnice, kao Nositelj projekta (NP), pokrenuo je Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na navedenom području. Tim se projektom planira implementacija nepokretne pristupne elektroničke komunikacijske mreže sljedeće generacije (Next Generation Access network - NGA mreža) otvorenog pristupa, koja će osigurati infrastrukturne preduvjete za održivi, dugoročni, društveni i gospodarski razvitak na području gradova Delnice, Vrbovsko, Čabar te općina Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad, Brod Moravice.

Javnu raspravu provodi NP Grad Delnice u svrhu pribavljanje mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije početka provedbe projekta. Javnom raspravom se provodi i verifikacija inicijalno određenih područja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja područja).

Datum otvaranja rasprave: 24.05.2017.
Datum zatvaranja rasprave: 25.06.2017. (naknadno prolongirano do 02.07.2017.)

Projektni dokumenti za javnu raspravu obuhvaćaju:

doc Obavijest o pokretanju javne rasprave za operatore te sve zainteresirane

doc Dopis Nositelju ONP-a (HAKOM) o pokretanju javne rasprave

doc Upitnik za operatore i ostale zainteresirane strane Napomena: tablica dodatno dopunjena brojčanim dodacima kućnih brojeva.

doc Nacrt plana razvoja širokopojasne infrastrukture JLS Gorskog kotara

doc Obrazac za sudjelovanje svih zainteresiranih u postupku javne rasprave

doc Prijedlog Ugovora o izgradnji ŠPI između operatora i JLS

Molimo operatore i druge zainteresirane strane da sve tražene informacije, očitovanja i podatke dostave najkasnije do 02.07.2017. godine u 15 sati na sljedeću adresu elektroničke pošte pisarnica.delnice@gmail.com ili na adresu Grad Delnice, Trg 138. brigade HV 4, 51300 Delnice.

Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područje obuhvata gradova Delnice, Vrbovsko, Čabar te općinama Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad, Brod Moravice

Objave

 • 27. 11. 2017.

  Objava izvještaja s javne rasprave o nacrtu PRŠI

  Prema uputama Nositelja okvirnog nacionalnog programa, objavljeno je finalno izvješće o javnoj raspravi Nacrta plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područje obuhvata Gorskog kotara ( gradovi Delnice, Vrbovsko, Čabar te općineFužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad, Brod Moravice).
 • 24. 11. 2017.

  Svečano potpisivanje Ugovora o izgradnji širokopojasne infrastrukture za područje Gorskog kotara

  Dana 24.11.2017. godine u  Vijećnici Grada Delnice održano svečano potpisivanje Ugovora o izgradnji širokopojasne infrastrukture za područje 9 JLS Gorskog kotara. Uz predstavnike Grada Delnice kao Nositelja projekta te preostalih goranskih gradova i općina, potpisivanju su nazočili i članovi projektnog tima e-Županija,  zajedno s predstavnicima REA-e Kvarner, te predstavnici  operatora-  RuNe Adria, koji je temeljem provedene javne rasprave iskazao komercijani interes za izgradnju širokopojasne infrastrukture za navedeno područje.
 • 02. 07. 2017.

  Završetak javne rasprave o nacrtu PRŠI

  Dana 2. srpnja 2017. godine u 15.00 sati završena je provedba elektroničke javne rasprave o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za konzorcij gradova Delnice, Vrbovsko i Čabar te općina Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad i Brod Moravice.

 • 01. 06. 2017.

  Javna rasprava o nacrtu PRŠI

  Naknadnim uvidom u bazu podataka DGU-a, uočeno je izostavljanje numeričkih podbrojeva na 227 adresa na području konzorcija Gorskog kotara (3 adrese odnose se na Grad Delnice, 167 adresa na Grad Čabar, 2 adrese na Grad Vrbovsko, 5 adresa na Općinu Fužine, 1 adresa na Općinu Lokve, 2 adrese na Općinu Skrad, 5 adresa na Općinu Ravna Gora, 42 adrese na Općinu Mrkopalj. U Općini Brod Moravice nije bilo dopuna). Obzirom da su svi abecedni podbrojevi otprije bili navedeni, u suglasnosti sa NOP-om 227 adresa nadopunjeno je numeričkim podbrojevima kako bi se što preciznije odradio postupak iskaza komercijalnog interesa.

 • 29. 05. 2017.

  Javna rasprava o nacrtu PRŠI

  Dana 23. svibnja 2017. godine objavljena je elektronička javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za gradove Delnice, Vrbovsko, Čabar i općine Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad, Brod Moravice. Trajanje javne rasprave produžuje se za dodatnih 7 dana te sada traje do 02.07.2017. godine u 15:00 sati.

Pitanja i Odgovori

Trenutno nema postavljenih pitanja

Uključite se u raspravu i postavite pitanje