Javna rasprava na PRŠI Konzorcija Liburnije


Grad Opatija

Grad Opatija

Općina Matulji

Općina Lovran

Općina M. Draga

Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na područjima Grada Opatije i općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga

Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za grad Opatiju i općine Matulji, Lovran i Mošćenička Draga

Grad Opatija, kao Nositelj projekta (NP), pokrenuo je Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na navedenom području. Tim se projektom planira implementacija nepokretne pristupne elektroničke komunikacijske mreže sljedeće generacije (Next Generation Access network - NGA mreža) otvorenog pristupa, koja će osigurati infrastrukturne preduvjete za održivi, dugoročni, društveni i gospodarski razvitak na području grada Opatije te općine Matulji, Lovran i Mošćenička Draga .

Javnu raspravu provodi NP Grad Opatija na ovim mrežnim stranicama u svrhu pribavljanje mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije početka provedbe projekta. Javnom raspravom se provodi i verifikacija inicijalno određenih područja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja područja).

Datum otvaranja rasprave: 15.05.2017.
Datum zatvaranja rasprave: 16.06.2017.

Projektni dokumenti za javnu raspravu obuhvaćaju:

doc Obavijest o pokretanju javne rasprave za operatore te sve zainteresirane

doc Dopis Nositelju ONP-a (HAKOM) o pokretanju javne rasprave

doc Upitnik za operatore i ostale zainteresirane strane

doc Nacrt plana razvoja širokopojasne infrastrukture Liburnije

doc Obrazac za sudjelovanje svih zainteresiranih u postupku javne rasprave

doc Prijedlog Ugovora o izgradnji ŠPI između operatora i JLS

Nakon završetka javne rasprave svi komentari bit će javno dostupni na internetskim stranicama Grada Opatije.

Molimo operatore i druge zainteresirane strane da sve tražene informacije, očitovanja i podatke dostave najkasnije do 16.06.2017. godine u 15 sati na sljedeću adresu elektroničke pošte: slobodan.juracic@opatija.hr ili poštom na adresu Grad Opatija, M.Tita 3, 51410 Opatija (sa naznakom: JAVNA RASPRAVA – PRŠI LIBURNIJA).


Objave

  • 15. 05. 2017.

    Javna rasprava o nacrtu PRŠI

    Dana 15. svibnja 2017. godine objavljena je elektronička javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na područjima Grada Opatije i općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga. Rasprava se zaključuje dana 16. lipnja 2017. godine u 15:00 sati.

Pitanja i Odgovori

Trenutno nema postavljenih pitanja

Uključite se u raspravu i postavite pitanje