Digitalni plan

Ulaskom u EU, Republika Hrvatska prihvatila je kako europske zakone tako i strategije razvoja EU. Krovna strategija „Europe 2020“ sadrži Digitalni plan za Europu (engl. Digital Agenda for Europe – DAE) koja predstavlja strateški okvir za razvoj digitalnih tehnologija s ciljem ubrzanja ekonomskog rasta u zemljama EU-a. DAE sadržava okvire i mjere za povećavanje dostupnosti širokopojasne infrastrukture s naglaskom na razvoj ruralnih područja, tj.područja u kojima nema ulaganja u komunikacijsku infrastrukturu zbog neisplativosti ulaganja. Spomenuta infrastruktura se bazira na tehnologiji „Optika do doma“ (engl. Fibre to the Home – FTTH) što je danas najnaprednija komunikacijska mreža.

Optika do doma je skuplja u inicijalnom ulaganju, ali dugoročno, već nakon deset godina je isplatljivija od alternativa jer pruža veću sigurnost, pouzdanost i raspoloživost, manje operativne troškove, troši manje energije pri radu i, možda najvažnije, pruža najveću brzinu prijenosa podataka. Većom brzinom omogućeno je pružanje novih, bržih i boljih usluga koje mogu građanima i poduzetnicima dugoročno unaprijediti kvalitetu života.