Javna rasprava

Za javnu raspravu na PRŠI pojedine grupe JLS kliknite na grb nositelja konzorcija


Grad Rijeka

Grad Delnice

Grad Opatija

Grad Kastav

Grad Novi
Vinodolski


Grad Rab

Svi Nositelj projekta( NP) koji želi sufinanciranje izvođenja njihovih projekata otvorene širokopojasne mrežne infrastrukture iz fondova Europske unije u Okviru nacionalnog programa Konkurentnost i kohezija, Investicijskog prioriteta 2a, specifičnog cilja 2a1, a sukladno strukturnim pravilima Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP) mora organizirati i provesti javnu raspravu (vidjeti: članak 64. i 78b. Smjernica za primjenu pravila državnih potpora koje se odnose na brzi razvoj širokopojasnih mreža) dokumenta Plan razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI) a koji je prethodno odobren od Nositelja operativnog programa (NOP). Cilj i svrha javne rasprave su prije svega;

  • prikupljanje mišljenja zainteresiranih strana (posebice operatora i krajnjih korisnika,
  • verifikacija NGN–boja na adresnoj razini određenih u drugom mapiranju,
  • prikupiti komentare operatora glede njihovih postojećih mreža i njihovih planova ulaganja za iduće tri godine,
  • prikupljanje podataka o dostupnoj postojećoj EK infrastrukturi primjenjivoj za projekt.

Nositelj projekta će sve primjedbe, prijedloge i sugestije pristigle tijekom javne rasprave obraditi te izraditi novu verziju PRŠI-a te istu dostaviti NOP-u na konačnu verifikaciju.

Na ovim mrežnim stranicama provesti će se transparentna javna rasprava na Planove razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI) slijedećih jedinica samouprave PGŽ okupljenih u 5 konzorcija i Grad Rijeka:

  • PRŠI za 9 JLS-a Gorskog kotara: gradovi Delnice, Vrbovsko, Čabar, te općine Fužine, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad, Brod Moravice i Lokve; nositelj konzorcija je Grad Delnice,
  • za 4 JLS-a Liburnije: Grad Opatija te općine Matulji, Lovran, M. Draga; nositelj je Grad Opatija,
  • za 6 JLS-a okolice Kastva: Grad Kastav te općine Čavle, Jelenje, Kostrena, Klana i Viškovo; nositelj je Grad Kastav,
  • za 4 JLS- a Konzorcij gradova Novi Vinodolski, Crikvenica, Kraljevica i Općina Vinodolska; nositelj je Grad Novi Vinodolski
  • za 2 JLS Otoka Raba: Grad Rab i općina Lopar; nositelj Grad Rab,
  • za Grad Rijeku; nositelj je Grad Rijeka.