31. 07. 2017.

Javna rasprava o nacrtu PRŠI

Dana 31. srpnja 2017. godine objavljena je elektronička javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za Grad Rijeku. Rasprava se zaključuje dana 04. rujna 2017. godine u 15:00 sati.