04. 09. 2017.

Završetak javne rasprave o nacrtu PRŠI

Dana 04. rujna 2017. godine u 15.00 sati završena je provedba elektroničke javne rasprave o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za Grad Rijeku.