Novosti

 • 30. 06. 2017.

  Završetak javne rasprave o nacrtu PRŠI

  Dana 30. lipnja 2017. godine u 15.00 sati završena je provedba elektroničke javne rasprave o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za konzorcij grada Kastva te općina Viškovo, Klana, Jelenje, Čavle i Kostrena.

 • 16. 06. 2017.

  Završetak javne rasprave o nacrtu PRŠI

  Dana 16. lipnja 2017. godine u 15.00 sati završena je provedba elektroničke javne rasprave o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za konzorcij grada Opatije te općina Matulji, Lovran i Mošćenička draga.

 • 14. 06. 2017.

  Javna rasprava o nacrtu PRŠI

  Dana 18. svibnja 2017. godine objavljena je elektronička javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za Grad Kastav te općine Viškovo, Klana, Jelenje, Čavle i Kostrena. Trajanje javne rasprave produžuje se za dodatnih 11 dana te sada traje do 30.06.2017. godine u 15:00 sati.

 • 13. 06. 2017.

  Završetak javne rasprave o nacrtu PRŠI

  Dana 13. lipnja 2017. godine u 15.00 sati završena je provedba elektroničke javne rasprave o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za konzorcij gradova Novi Vinodolski, Crikvenica, Kraljevica i Općina Vinodolska.

 • 07. 06. 2017.

  Završetak javne rasprave o nacrtu PRŠI

  Dana 07. lipnja 2017. godine u 15.00 sati završena je provedba elektroničke javne rasprave o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI) za Grad Rab i Općinu Lopar.

 • 02. 06. 2017.

  Javna rasprava o nacrtu PRŠI

  Dana 04. svibnja 2017. godine objavljena je elektronička javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za Grad Rab i Općinu Lopar. Trajanje javne rasprave produžuje se za dodatnih 4 dana te sada traje do 07.06.2017. godine u 15:00 sati.

 • 01. 06. 2017.

  Javna rasprava o nacrtu PRŠI

  Naknadnim uvidom u bazu podataka DGU-a, uočeno je izostavljanje numeričkih podbrojeva na 227 adresa na području konzorcija Gorskog kotara (3 adrese odnose se na Grad Delnice, 167 adresa na Grad Čabar, 2 adrese na Grad Vrbovsko, 5 adresa na Općinu Fužine, 1 adresa na Općinu Lokve, 2 adrese na Općinu Skrad, 5 adresa na Općinu Ravna Gora, 42 adrese na Općinu Mrkopalj. U Općini Brod Moravice nije bilo dopuna). Obzirom da su svi abecedni podbrojevi otprije bili navedeni, u suglasnosti sa NOP-om 227 adresa nadopunjeno je numeričkim podbrojevima kako bi se što preciznije odradio postupak iskaza komercijalnog interesa.