Novosti

  • 31. 07. 2017.

    Javna rasprava o nacrtu PRŠI

    Dana 31. srpnja 2017. godine objavljena je elektronička javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za Grad Rijeku. Rasprava se zaključuje dana 04. rujna 2017. godine u 15:00 sati.

  • 02. 07. 2017.

    Završetak javne rasprave o nacrtu PRŠI

    Dana 2. srpnja 2017. godine u 15.00 sati završena je provedba elektroničke javne rasprave o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za konzorcij gradova Delnice, Vrbovsko i Čabar te općina Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad i Brod Moravice.