O projektu

Projekt „e-Županija“ pokrenut je kao trajan proces uvođenja promjena. Provedba projekta osmišljena je kroz više koraka, prema prioritetima Primorsko-goranske županije, a uz sudjelovanje svih dionika regionalnog razvoja Primorsko-goranske županije; predstavnika gospodarstva, Sveučilišta u Rijeci, CARNet-a, kao i predstavnika pojedinih jedinica lokalne samouprave.

Promišljanje daljnje razrade projekta „e-Županija“ ide u smjeru balansiranog razvoja ICT infrastrukture te razvoja optimiziranih usluga i digitalnih sadržaja u 'oblaku' PGŽ.

Tako i projekt „e-Županija“ materijalizira razvojnu viziju Primorsko-goranske županije u svoja dva aspekta: inicira aktivnosti na neophodnoj transformaciji (PGŽ) u suvremenu, regionalnu elektroničku upravu te uvodi mjere za povećanje regionalne konkurentnosti i uključenje stanovništva u informacijsko društvo/zajednicu.

Iako je stanje razvoja širokopojasne mreže za pristup Internetu u Republici Hrvatskoj gotovo na razini prosjeka zemalja članica EU, utvrđene su neravnomjernosti u dostupnosti komercijalnih usluga izvan gradskih središta, a što predstavlja prepreku ekonomskom razvoju, unaprjeđenju sustava zdravstva, obrazovanja, znanosti, kulture te (samo)zapošljavanju i uključenosti (inclusion) stanovništva ruralnih područja županije.