Aktivnosti

Realizacija projekta „e-Županija“ zamišljena je unutar 2 pod-projekta:

Pod-projekt 1: Izrada idejnog rješenja širokopojasne mreže Primorsko-goranske županije koji se sastoji od aktivnosti na utvrđivanju postojećeg stanja, izradi idejnog rješenja te izrade plana postupne realizacije komunikacijske širokopojasne mreže PGŽ)

Pod-projekt 2: Stvaranje preduvjeta za postupnu izgradnju širokopojasne mreže PGŽ kroz izvedbene projekte JLS PGŽ a koji se sastoji od aktivnosti širenje svijesti o potrebi izvođenja širokopojasnih mreža u gradovima i općinama PGŽ, izradi smjernica i naputaka za planiranje i izradu izvedbenih projekata širokopojasnih mreža JLS, potpora JLS pri izradi projekata te prijavi za financiranje izvođenja projekata komunikacijske mreže JLS sredstvima pretpristupnih fondova (IPA komponenta III je još otvorena) do sredine 2013 godine, odnosno iz strukturnih (npr. fond za regionalni razvoj) u financijskoj perspektivi 2014-2020.