Poziv jedinicama lokalne samouprave na uključenje u projekt

Izgradnja optičke infrastrukture planirana projektom e-Županija omogućit će građanima PGŽ, tj. gradovima i općinama, korištenje raznih servisa: telemedicine, rada od kuće, online sigurnost doma, online učenja, video na zahtjev, IP telefonije, super brzog pristupa internetu, IP televizije, online igranja, korištenje raznih portala i videokonferencija. Osim navedenog, sustavom „ računarstvo u oblaku“ moći će se informatička rješenja u razvijenim gradovima i općinama davati kao usluga ostalim gradovima i općinama u Županiji, što svakako donosi veliku uštedu.

Uloga Županije je koordinirati i pratiti razvoj definiranog koncepta izgradnje elektroničke komunikacijske mreže, a jedinice lokalne samouprave, uz to što su nositelji projekta po predloženom modelu, POSTAJU VLASNICI te izgrađene infrastrukture, uz minimalna ulaganja od 25 000,00 – 50 000,00 kn, što se odnosi na sredstva koja se potrebna za mapiranje svojeg područja te izradu plana razvoja grada ili općine i plana razvoja infrastrukture.

Na osnovu svega iznijetog predlažemo da nam povratnom informacijom odnosno pismom namjere izrazite svoju zainteresiranost za projekt, kako bismo mogli sačiniti plan II i III faze realizacije zacrtanog projekta gdje bismo obuhvatili cijelo područje naše Županije. Izražavanjem Vašeg interesa, pomoći ćete nam i u planu prezentacije projekta kojeg pripremamo izvršiti na tri lokacije, u tri prezentacije do 30.06.2014., za sve JLS koje nisu planirane u I fazi.

Također je bitno naglasiti da u periodu koji slijedi i u vrijeme uključivanja u projekt, prilikom svih kopanja koja se izvode u vašoj jedinici lokalne samouprave u izvođenju komunalnih društava, treba postaviti 1-2 cijevi paralelno uz spomenute radove. Takvim pristupom izgradnje lakše će se dobiti sredstva iz EU fondova.