Ciljevi projekta

Opći cilj projekta:

Osmisliti i planirati razvoj širokopojasne mreže Primorsko-goranske županije – infrastrukture koja treba omogućiti brži ekonomski razvoj i povećanje konkurentnosti regije te uključenje i revitalizaciju ruralnih regija (sve u konačnom cilju omogućavanja korištenja e-Usluga građanima i institucijama u 'oblaku' PGŽ).

Specifični cilj projekta:
  • osmisliti razvoj širokopojasne (svjetlovodne) okosnice PGŽ uz korištenje postojećih optičkih magistralnih pravca u vlasništvu države, te poduzeća i ustanova u većinskom vlasništvu države
  • osmisliti povezivanje (postojećih) pristupnih svjetlovodnih mreža gradova i općina na komunikacijsku okosnicu PGŽ
  • potaknuti pripremu izvedbene dokumentacije za realizaciju pristupne svjetlovodne mreže u gradovima i općinama PGŽ ;
  • pružiti potporu gradovima i općinama pri prijavi na natječaje pristupnih fondova EU te omogućiti dijeljenje dobre prakse
  • utvrditi potrebne (G2C, G2B i G2G) servise PGZ